Förmögen dam

one_for_the_money_1_[1]

Detta med ekipering är ett ständigt huvudbry, som för den förmögna damen vara något lättare än för den dam som är mindre välförsedd. Jag ska försöka ge några enkla förhållnings regler som göra denna tillvaro något enklare.

ROBERT_OLIVER_SKEMP_2[1]

En dam som är mera välförsedd har till exempel två klänningar med långa ärmar utöver den rama vardagsklänningen. Den enklare av de finare är kaffereps- och enklare lunchklänning, den andra finare: lunch- och teklänning. En dam, som inte har så god råd slå ihop dessa till en. Den finar eklänningen kan också användas på enklare teater, kvällsbjudningar m.m. Så har hon tre, en ej så fin, en fin och en allra finast bjudningsklänning till aftonbruk, och den allra sista är högtidsblåsan till frack. En mindre välförsedd dam har två av dessa klänningar, en för enklare fester och en fin. Och somliga slutligen ha bara en aftonklänning i mellangraden, som är litet för fin för enklare middagar och litet för enkel för riktigt fina.

På torsdag kommer jag att lägga upp tips vad som är passande för damer att klä sig i vid tebjudningar, kafferep, lysningste samt lite om hela ensemble.

imagesCA08I70L

Varje dams ideal

1950s-pin-up-girl[1][1]

Man bör hålla sig med ett par, tre klänningar till bjudningar och då en ganska enkel klänning vid de tillfällen, då ens man har kavaj.
Men å andra sidan på den ena kavajmiddagen ha fruarna klänningar med långa ärmar, på en annan äro de bararmade.Eller när det är smokingmiddag, så kunna de vara ganska enkla, men de kunna ha en klänning så strålande fin, att den egentligen skulle ha tagit på endats i sällskap med mannens frack, om gamla märken hållit sträck. Dock den ärade damen tar sig själv i försvar. ”Jag har visserligen”, säger hon, ”en gång köpt denna klänning till en stor frackfest. Men skulle jag nu använda den, endast då min man bär frack, skulle jag aldrig få tillfälle att bära den, medan den är modern, ty vi äro sällan borta så fint”

imagesCA9CHXM8

Förr skulle detta ha ansetts som en taktlöshet mot de andra gästerna, nu är det inte en taktlöshet men väl något, som ej är riktig juste. Men den som har tråkigast är damen själv, som inte är, vad hon natruligtvis helst skall vara och vad som är varje dams ideal: att alltid vara klädd efter omständigheterna !

imagesCAPLE6CK

Klädsel för jungfrur

BOLLES_img_18[1]

Nu några ord om hembiträdets klädsel.
Har man två jungfrur, så skall husan vid lunch utbyta morgonens ljusblå klänning ( som vi väl få anse som en hembiträdesuniform), mot en svart med tillhörande serveringsförkläde och mössa med eller utan långa band( stökdagar utgöra ju undantag).
Är man mindre bemedlad och enbart har en junfru, behöver denna inte byta till svart utan kan ha på sig en ljusblåklänning med snibb, men med serveringsförkläde, som hon tar på ”när det ringer”.
Man kan inte begära, att hon ska stå i spisen i spetsmössa, kanske en med långa band, som fastna överallt! Men vid femtiden när hon snyggar sig till middagens dukning och servering (utan att ha ömsat klänning), byter hon ut snibben mot spetsmössan.

laundry_pinup_postcard-p239066062577938112trah_525_116158347[1]

”Lär er hustru att röka”

4073517055_448630f49d[1]
Under en föreläsningskurs för medlemmarna av Welfare Society i England, över ämnet: ”Konsten att hålla sig frisk”, påstod Sir Arbuthnot Lane, att många hem hade tobaken att tacka för all sin trevnad. Män kommo åter och åter till honom angående misshälligheter i familjen. Hans råd var: ”Lär Er hustru att röka!” Innan någon beslutar sig för att använda sig av detta råd för att få erfara lycka, skulle jag vilja framlägga några överväganden.

Cigarette18[1]

I olika forskningslaboratorier har man företagit omfattande undersökningar över tobakens verkningar på könskörtlarna, resultaten har blivit en märkbar degeneration av dessa.

vintage-tobacco-advertisements[1]

I Paris, där tobaksrökningen bland kvinnor förekommit länge och i större utsträckning än på någon annan civilicerad plats, har man lagt märket till att cigarettrökandet medför en påfallande tendens till okvinnlighet hos de unga damerna. Detta beror på att nikotinet orsakar en förtidig tillbakabildning av könskörtlarna.

63[1]

Ingen ung flicka kan röka cigaretter och samtidigt bibehålla sin ungdom och skönhet. Hon kommer obönhörligen att få offra sitt kvinnliga behag. Mycket sannolikt får hon också senare i livet ge sina barn i arv en förgiftad organism.

Styr hästen med betslet och elak kvinna med käppen!

Woman-Can-Open-it[1]

Ja, min kära flickor så kunde det låta för inte allt för lång tid sedan. Mången av de ordspråk ställer icke oss kvinnor i bra dager.

Tre döttrar och en fru äro fyra djävlar för en far.
Gammal kvinna och ny plog äro bäst i jorden.
Där kvinnan styr huset, är fan dräng.
Den, som älskar sin hustru, må hålla henne hemma.
Att slå hustrun är som att slå mjölsäcken: det goda flyger ut och det dåliga stanna kvar.
Kvinnan och kakelugnen höra till huset.

Visst är det skönt att dessa tider flytt och vi idag behandlas med den respekt vi är värda, vi även synas i reklamen.

Good-For-Something[1]

Vinnlägg dig om en god hållning!

Bild

 

På samma sätt som den invecklade mekanismen i en klocka skadas av en tillbucklad boett, så hämmas också kroppens livsviktiga organ i sina funktioner, om ej hållning är riktig.

Ett gott begrepp om rätt hållning ger följande försök: Ställ dig med fötterna rakt framåt fyra tum från väggen och armarna vid sidorna. Luta dig sedan bakåt så att huvud, skuldror och höfter beröra väggen. Sträck på huvudet, fram med bröstet, drag in magen och tryck så stor del av ryggen som möjligt intill väggen. Behåll sedan denna ställning, både när du går och står.

Med utmärkt högaktning

Fru Pilstrand