Varje dams ideal

1950s-pin-up-girl[1][1]

Man bör hålla sig med ett par, tre klänningar till bjudningar och då en ganska enkel klänning vid de tillfällen, då ens man har kavaj.
Men å andra sidan på den ena kavajmiddagen ha fruarna klänningar med långa ärmar, på en annan äro de bararmade.Eller när det är smokingmiddag, så kunna de vara ganska enkla, men de kunna ha en klänning så strålande fin, att den egentligen skulle ha tagit på endats i sällskap med mannens frack, om gamla märken hållit sträck. Dock den ärade damen tar sig själv i försvar. ”Jag har visserligen”, säger hon, ”en gång köpt denna klänning till en stor frackfest. Men skulle jag nu använda den, endast då min man bär frack, skulle jag aldrig få tillfälle att bära den, medan den är modern, ty vi äro sällan borta så fint”

imagesCA9CHXM8

Förr skulle detta ha ansetts som en taktlöshet mot de andra gästerna, nu är det inte en taktlöshet men väl något, som ej är riktig juste. Men den som har tråkigast är damen själv, som inte är, vad hon natruligtvis helst skall vara och vad som är varje dams ideal: att alltid vara klädd efter omständigheterna !

imagesCAPLE6CK

”Lär er hustru att röka”

4073517055_448630f49d[1]
Under en föreläsningskurs för medlemmarna av Welfare Society i England, över ämnet: ”Konsten att hålla sig frisk”, påstod Sir Arbuthnot Lane, att många hem hade tobaken att tacka för all sin trevnad. Män kommo åter och åter till honom angående misshälligheter i familjen. Hans råd var: ”Lär Er hustru att röka!” Innan någon beslutar sig för att använda sig av detta råd för att få erfara lycka, skulle jag vilja framlägga några överväganden.

Cigarette18[1]

I olika forskningslaboratorier har man företagit omfattande undersökningar över tobakens verkningar på könskörtlarna, resultaten har blivit en märkbar degeneration av dessa.

vintage-tobacco-advertisements[1]

I Paris, där tobaksrökningen bland kvinnor förekommit länge och i större utsträckning än på någon annan civilicerad plats, har man lagt märket till att cigarettrökandet medför en påfallande tendens till okvinnlighet hos de unga damerna. Detta beror på att nikotinet orsakar en förtidig tillbakabildning av könskörtlarna.

63[1]

Ingen ung flicka kan röka cigaretter och samtidigt bibehålla sin ungdom och skönhet. Hon kommer obönhörligen att få offra sitt kvinnliga behag. Mycket sannolikt får hon också senare i livet ge sina barn i arv en förgiftad organism.

Styr hästen med betslet och elak kvinna med käppen!

Woman-Can-Open-it[1]

Ja, min kära flickor så kunde det låta för inte allt för lång tid sedan. Mången av de ordspråk ställer icke oss kvinnor i bra dager.

Tre döttrar och en fru äro fyra djävlar för en far.
Gammal kvinna och ny plog äro bäst i jorden.
Där kvinnan styr huset, är fan dräng.
Den, som älskar sin hustru, må hålla henne hemma.
Att slå hustrun är som att slå mjölsäcken: det goda flyger ut och det dåliga stanna kvar.
Kvinnan och kakelugnen höra till huset.

Visst är det skönt att dessa tider flytt och vi idag behandlas med den respekt vi är värda, vi även synas i reklamen.

Good-For-Something[1]

Mysigt

Sitter i biorummet med en kopp te, tokregn ute, mina mysiga katter på varsin sida om mig och kurrar och nu börjar QI…tror faktiskt inte att min måndag kan avslutats bättre! Men nu hörde jag åskan igen…tusan..måste man hålla koll på den, men oddsen att den slår ner och sätter eld på ett hus till här måste vara ganska liten lr?