Scientologer och förskolor, två ord jag inte trodde jag skulle använda i samma mening

Spännande frukost läsning idag. Kanske så att jag ska sätta mig och se efter vilka som sitter i ledningen för grabbarnas förskola!

http://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/det-lag-scientolog-material-bland-barnbockerna/

Jag förstår till fullo föräldrarnas ilska. När man lämnar sina barn i någon annans omsorg, är det så viktigt att man kan lita på att det som sker kommer jag som förälder att få ta del av samt få säga vad jag anser om det.