”Lär er hustru att röka”

4073517055_448630f49d[1]
Under en föreläsningskurs för medlemmarna av Welfare Society i England, över ämnet: ”Konsten att hålla sig frisk”, påstod Sir Arbuthnot Lane, att många hem hade tobaken att tacka för all sin trevnad. Män kommo åter och åter till honom angående misshälligheter i familjen. Hans råd var: ”Lär Er hustru att röka!” Innan någon beslutar sig för att använda sig av detta råd för att få erfara lycka, skulle jag vilja framlägga några överväganden.

Cigarette18[1]

I olika forskningslaboratorier har man företagit omfattande undersökningar över tobakens verkningar på könskörtlarna, resultaten har blivit en märkbar degeneration av dessa.

vintage-tobacco-advertisements[1]

I Paris, där tobaksrökningen bland kvinnor förekommit länge och i större utsträckning än på någon annan civilicerad plats, har man lagt märket till att cigarettrökandet medför en påfallande tendens till okvinnlighet hos de unga damerna. Detta beror på att nikotinet orsakar en förtidig tillbakabildning av könskörtlarna.

63[1]

Ingen ung flicka kan röka cigaretter och samtidigt bibehålla sin ungdom och skönhet. Hon kommer obönhörligen att få offra sitt kvinnliga behag. Mycket sannolikt får hon också senare i livet ge sina barn i arv en förgiftad organism.

Vinnlägg dig om en god hållning!

Bild

 

På samma sätt som den invecklade mekanismen i en klocka skadas av en tillbucklad boett, så hämmas också kroppens livsviktiga organ i sina funktioner, om ej hållning är riktig.

Ett gott begrepp om rätt hållning ger följande försök: Ställ dig med fötterna rakt framåt fyra tum från väggen och armarna vid sidorna. Luta dig sedan bakåt så att huvud, skuldror och höfter beröra väggen. Sträck på huvudet, fram med bröstet, drag in magen och tryck så stor del av ryggen som möjligt intill väggen. Behåll sedan denna ställning, både när du går och står.

Med utmärkt högaktning

Fru Pilstrand