Förmögen dam

one_for_the_money_1_[1]

Detta med ekipering är ett ständigt huvudbry, som för den förmögna damen vara något lättare än för den dam som är mindre välförsedd. Jag ska försöka ge några enkla förhållnings regler som göra denna tillvaro något enklare.

ROBERT_OLIVER_SKEMP_2[1]

En dam som är mera välförsedd har till exempel två klänningar med långa ärmar utöver den rama vardagsklänningen. Den enklare av de finare är kaffereps- och enklare lunchklänning, den andra finare: lunch- och teklänning. En dam, som inte har så god råd slå ihop dessa till en. Den finar eklänningen kan också användas på enklare teater, kvällsbjudningar m.m. Så har hon tre, en ej så fin, en fin och en allra finast bjudningsklänning till aftonbruk, och den allra sista är högtidsblåsan till frack. En mindre välförsedd dam har två av dessa klänningar, en för enklare fester och en fin. Och somliga slutligen ha bara en aftonklänning i mellangraden, som är litet för fin för enklare middagar och litet för enkel för riktigt fina.

På torsdag kommer jag att lägga upp tips vad som är passande för damer att klä sig i vid tebjudningar, kafferep, lysningste samt lite om hela ensemble.

imagesCA08I70L

Varje dams ideal

1950s-pin-up-girl[1][1]

Man bör hålla sig med ett par, tre klänningar till bjudningar och då en ganska enkel klänning vid de tillfällen, då ens man har kavaj.
Men å andra sidan på den ena kavajmiddagen ha fruarna klänningar med långa ärmar, på en annan äro de bararmade.Eller när det är smokingmiddag, så kunna de vara ganska enkla, men de kunna ha en klänning så strålande fin, att den egentligen skulle ha tagit på endats i sällskap med mannens frack, om gamla märken hållit sträck. Dock den ärade damen tar sig själv i försvar. ”Jag har visserligen”, säger hon, ”en gång köpt denna klänning till en stor frackfest. Men skulle jag nu använda den, endast då min man bär frack, skulle jag aldrig få tillfälle att bära den, medan den är modern, ty vi äro sällan borta så fint”

imagesCA9CHXM8

Förr skulle detta ha ansetts som en taktlöshet mot de andra gästerna, nu är det inte en taktlöshet men väl något, som ej är riktig juste. Men den som har tråkigast är damen själv, som inte är, vad hon natruligtvis helst skall vara och vad som är varje dams ideal: att alltid vara klädd efter omständigheterna !

imagesCAPLE6CK

Klädsel för jungfrur

BOLLES_img_18[1]

Nu några ord om hembiträdets klädsel.
Har man två jungfrur, så skall husan vid lunch utbyta morgonens ljusblå klänning ( som vi väl få anse som en hembiträdesuniform), mot en svart med tillhörande serveringsförkläde och mössa med eller utan långa band( stökdagar utgöra ju undantag).
Är man mindre bemedlad och enbart har en junfru, behöver denna inte byta till svart utan kan ha på sig en ljusblåklänning med snibb, men med serveringsförkläde, som hon tar på ”när det ringer”.
Man kan inte begära, att hon ska stå i spisen i spetsmössa, kanske en med långa band, som fastna överallt! Men vid femtiden när hon snyggar sig till middagens dukning och servering (utan att ha ömsat klänning), byter hon ut snibben mot spetsmössan.

laundry_pinup_postcard-p239066062577938112trah_525_116158347[1]